Försäkringsskador

Beroende på vilket försäkringsbolag ni använder ser vägen från skada till åtgärd lite olika ut och vi hjälper er självklart genom hela processen, antingen direkt eller genom att hänvisa er till rätt person.

I stora drag ser processen ut så här:

·         Skadetillfälle

·         Er anmälan till försäkringsbolaget

·         Besiktning

·         Kalkylering av kostnader – vad försäkringen täcker, eventuella åldersavdrag, självrisk

·         Ni accepterar kalkylen för åtgärd eller kontant ersättning

Vid fortsatt åtgärd:

·         Planering av åtgärder

·         Rivning

·         Sanering / Avfuktning

·         Återställande

·         Avslut

·         Fakturering

·         Utvärdering